Gamla Staberg

-Besökscentrum för bergsmanslandskapet


Stabergs klack

Stabergs klack

Till Stabergs klack kommer man genom att följa en markerad stig. Det är en vandring uppför på ca 1 km. Härifrån har man en fantastisk utsikt och spännande ristningar finns på berghällarna vid utsiktsplatsen. På toppen finns en slogbod och en eldstad.

Inristningarna består av namn och initialer. Man kan se ett 10-tal ristningar från 1700-talet fram till 1900-talet. Den äldsta inristningen som går att tyda är från 1734. Ett flertal ristningar har nötts ut och går inte att tyda.

En av de äldsta inristningarna är denna:

O.N. 1752 Initialerna tillhör Olof Nauclér (1725-1782), som blev ägare till Staberg 1752. Han lät göra en gränsdragning för Stabergs hemskog och ett av rösena, Styrmansröset, på Klackens topp. Knappast är det Olof själv som huggit in bokstäverna, det fick nog något "hjon" göra.

Klicka här för en förteckning över ristningarna på Stabergs klack.

Källa: Willy Olausson