Gamla Staberg

-Besökscentrum för bergsmanslandskapet


Projektet

Rödgärgning

Mellan åren 1997-1999 restaurerade barockträdgården i samarbete mellan bl a Vika-Hosjö hembygdsförening, Länsarbetsnämnden, Byggutbildningen Star, Studiefrämjandet, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och av ägarna till Nya Staberg.

2002 renoverades ladugården genom växtkraft mål 3, 2003 caféet öppnades. Från 1997-2003 ökade besöksantalet från 3000 per år till 25 000 per år. Under en andra etapp byggdes köket ut till ett restaurangkök och logen byggdes om till filmsal och konferensrum.

Verksamhet, grön rehabilitering, kommer att utvecklas. Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kommer att få möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden genom meningsfull sysselsättning och trädgårdsterapi. Deltagarna får vistas i en lugn miljö i trädgården och skogen. Alla sinnen ska stimuleras. Syftet är att skapa livsglädje, engagemang och ökad rörlighet. Målet är att öka deltagarnas självkännedom, höja livskvaliteten och slutligen hjälpa dem tillbaka till arbete.

Erfarenheter från andra verksamheter med grön rehabilitering visar mycket goda resultat. Vid Alnarps rehabiliteringsträdgård i Skåne kunde hela 78 % av de behandlade återgå till arbete, utbildning eller arbetsträning.