Gamla Staberg

-Besökscentrum för bergsmanslandskapet


Guidade Turer

Gamla Staberg

På Gamla Staberg finns det möjlighet att boka guidade turer från och med maj. Året runt kan man se en informationsfilm om bergsmanslandskapet och bergsmansgården Gamla Staberg.

Film om bergsmansbygden och Gamla Staberg visas vid begäran.

För information och bokning av guidade turer:
Vika-Hosjö hembygdsförening: 0730-510637
Epost: gamlastaberg@bredband.net