Gamla Staberg

-Besökscentrum för bergsmanslandskapet


Vika-Hosjö Hembygdsförening

Dasset Gamla Staberg är besökscentrum för bergsmansbygden. Det ägs och drivs av Vika-Hosjö hembygdsförening. Bergsmansgården Gamla Staberg är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna i Kopparbergslagen. Hela gårdsanläggningen med den restaurerade barockträdgården är ett lysande exempel på hur en förmögen bergsman levde vid den här tiden. Här kan man uppleva bergsmansgårdens helhet med byggnader, trädgård och hyttområde.


UNFALUN