Gamla Staberg

-Besökscentrum för bergsmanslandskapet


Bergsmansleden

Bergsmansleden

En skyltad led tar dig genom trädgården, ut på slaggen och ner mot hamnen. Leden fortsätter mot söder genom ett vackert skogsparti fram till Stiernhielmsstenen som 1928 restes vid Georg Stiernhielms födelsegård. Sammanlagt är det en vandring på ca 1,5 km.

Det här är en av de få kvarvarande sträckorna av den allra äldsta leden genom Kniva. Den härstammar från en forntid långt före både gruvans och hyttbrukets dagar; och var från början bara en vandringsled för resenärer på väg till eller från de bördigare trakterna uppåt Karlsbyn, Svärdsjö och även Hälsingland. På den tiden var den nuvarande slaggvarpen troligen sankmark.

Barockträdgården

trädgården Gamla Stabergs barockträdgård restaurerades i slutet av 1990-talet efter en originalritning från 1758. Gamla Stabergs barockträdgård är en av de bäst bevarade bergsmansträdgårdarna och ger en bra bild över hur en barockträdgård kunde se ut på 1700-talet. Den ägs och förvaltas nu gemensamt av Vika-Hosjö Hembygdsförening och familjen Örtendahl på Stabergs herrgård som byggdes upp år 1840.

Hyttområde vid Knivaån

Slagg Vid Knivaåns utlopp i Runn vittnar enorma slaggvarp om en kopparframställning under flera hundra år. Här finns rester från kallrostanläggningar, vändrostar och en kopparhytta.

På andra sidan vägen finns en källargrop med murade väggar. Det är allt som finns kvar av Stabergs Tullkvarn, eller Kniva Kvarn som den också hette. Här stod kvarnen från cirka 1760 fram till år 1978. Den byggdes på den plats där Diskarvets kopparhytta tidigare stått, men den första kvarnbyggnaden fick ett kort liv. År 1768 brann den ner till grunden efter att en dräng spillde glödande tobak i det torra mjöldammet.

Här låg också Stabergs såg. Den tidigaste kan kanske ha byggts redan 1760. Den äldre sågen revs vid uppbyggnaden av en klingsåg som revs 1905.

På slaggvarpen låg även "Gamla Tegelbruket". Det var Olof Nauclér, ägare till bergsmansgården Staberg, som byggde bruket i mitten av 1750-talet. På 1890-talet flyttades tegelbruket upp till den plats där Stabergs båthamn nu ligger. Stabergs tegelbruk var i bruk ända till 1969.

Hamnen i Staberg

Här rinner Knivaån ut i sjön Runn. Hit skeppades malm på skutor och pråmar från Falu koppargruva. På vintern gick slädforor över isen.

Rest av kopparhytta

I kopparhyttan utfördes två steg i den process som omvandlade malmen till råkoppar. Hyttor fanns här senast vid 1400-talets början, troligen långt tidigare. Mot slutet av 1800-talet genomfördes en ny kemisk process med malmen från Falu koppargruva, vilket medförde att alla kopparhyttor lades ned. Ruinen av hyttan syns idag som en liten kulle. Läs mer om kopparhanteringen här.

Stiernhielmsstenen

Stiernhielmsstenen På den här platsen har Georg Stiernhielms födelsegård legat och grundstenarna från gården är fortfarande synliga, bl a är jordkällaren bevarad. Han var den främste svenske 1600-tals diktaren och har ofta kallats "den svenska skaldekonstens fader". 1928 restes stenen till minne av skaldens födelse 1598.

Till Stabergs klack kommer man genom att följa en markerad stig. Det är en vandring uppför på ca 1 km. Härifrån har man en fantastisk utsikt och spännande ristningar finns på berghällarna vid utsiktsplatsen.

Källa: Länsstyrelsens broschyr "Gamla Staberg"
        Willy Olausson