Barockträdgården

-Mellan Nya och Gamla Staberg


1999 restaurerades den trädgården till den barockträdgård i samarbete mellan bl a Vika-Hosjö hembygdsförening, Länsarbetsnämnden, Byggutbildningen Star, Studiefrämjandet, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och av ägarna till Nya Staberg.

På 1750-talet byggs trädgården ut till att omfatta åtta kvarter. Ett stort antal fruktträd nyplanteras också. Runt kvarteren går gula sandgångar. Nedanför fruktträdgården ligger kryddgården där man odlade kryddor och grönsaker. Längst ner finns två rektangulära dammar. Särskilda dammar för odling av rudor som var vanliga på 1700-talet, i dammarna finns idag även gräskarp.

Grönsak En lång törnrosasömn inträder för den gamla bergsmansgården efter att Nauclér lämnat Staberg 1820. En ny stor herrgårdsbyggnad, Nya Staberg, uppförs på 1840-talet söder om trädgården. Man fortsätter dock att odla trädgården. De gamla ruddammarna blir nu halvcirkelformade, för den nya herrgården att spegla sig i. Efter ett mångårigt förfall rustas byggnaderna på Gamla Staberg upp av Vika-Hosjö Hembygdsförening på 1950- och 60-talen och gården blir 1965 byggnadsminne.

Läs mer om Gamla Stabergs barockträdgård på www.stabergbarocktradgard.com

Källa: Länsstyrelsens broschyr "Gamla Staberg"